Invalshoek C: Transparantie

Door het intern en extern communiceren over het beleid, reductiedoelstellingen en geboekte vooruitgang, alsook het aangaan van een dialoog met overheid en NGO’s wordt geborgd dat aangekondigde acties worden nagekomen. Bovendien wordt hier duidelijk dat in verband met de doelstellingen gesproken mag worden van een serieuze uitdaging.

Invalshoek C kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.

3.C.1 Footprint totaal 2022

3.C.1 Footprint totaal 2022-1

3.C.1 Footprint totaal 2022-2

3.C.1 Footprint voertuigen 2022

3.C.1 Footprint totaal 2020

3.C.1 Footprint totaal 2019

3.C.1. Footprint 1e helft 2019

3.C.1 Footprint totaal 2018

3.C.1 Footprint totaal 2017