Invalshoek C: Transparantie

Door het intern en extern communiceren over het beleid, reductiedoelstellingen en geboekte vooruitgang, alsook het aangaan van een dialoog met overheid en NGO’s wordt geborgd dat aangekondigde acties worden nagekomen. Bovendien wordt hier duidelijk dat in verband met de doelstellingen gesproken mag worden van een serieuze uitdaging.

Invalshoek C kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalsheoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.

3.C.1. INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE CO₂

3.C.1 Footprint 2016-1

3.C.1 Footprint totaal 2016

3.C.1 Footprint 2017-1

3.C.1 Footprint totaal 2017