CO2 Prestatieladder

Timmerman’s IJzerhandel B.V. streeft naar een optimale werksituatie ten aanzien van gezondheid en welzijn voor al haar medewerkers. Hiervoor is het milieuzorgsysteem conform de CO2-prestatieladder opgezet.

Timmerman’s IJzerhandel B.V. is sinds 2016 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder conform het SKAO handboek versie 3.1.

CO2 reductie doelstelling

De doelstelling van Timmerman-Alkmaar is een zo groot mogelijke reductie van CO2 te bereiken en vanaf 2020 tot 2024, een percentage van 2% per jaar. (het totaal over de 5 jaar van 10%)

CO₂-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie om zo de uitstoot van CO₂.

In eerste instantie is dit instrument door spoorbeheerder ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Ook hebben de ervaringen uit het eerste jaar geleid tot verbeteringen en verduidelijkingen. In juni 2015 is versie 3.0 van het handboek gepubliceerd.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

Voor onze aanmelding als duurleverancier verwijzen wij u naar de site www.duurzameleverancier.nl.
Verdere initiatieven en gecertificeerde bedrijven met hun niveau zijn te vinden op de site www.skao.nl.