CO2 Prestatieladder

Timmerman’s IJzerhandel B.V. streeft naar een optimale werksituatie ten aanzien van gezondheid en welzijn voor al haar medewerkers. Hiervoor is het milieuzorgsysteem conform de CO2-prestatieladder opgezet.

Timmerman’s IJzerhandel B.V. is sinds 2016 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder conform het SKAO handboek versie 3.0.

De CO₂-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie om zo de uitstoot van CO₂.

In eerste instantie is dit instrument door spoorbeheerder ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Ook hebben de ervaringen uit het eerste jaar geleid tot verbeteringen en verduidelijkingen. In juni 2015 is versie 3.0 van het handboek gepubliceerd.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

Voor onze aanmelding als duurleverancier verwijzen wij u naar de site www.duurzameleverancier.nl.
Verdere initiatieven en gecertificeerde bedrijven met hun niveau zijn te vinden op de site www.skao.nl.

Enkele initiatieven zijn:

 • Publicatie footprint op de site van de Duurzame leverancier
 • Publicaties op de site van SKAO
 • Het nieuwe rijden
 • Deelname Klankbordbijeenkomst thema CO₂ 12 maart 2019
 • Deelname bijeenkomst Nederland CO₂ Neutraal 28 maart 2019
 • Deelname bijeenkomst Nederland CO₂ Neutraal 6 maart 2020, digitaal
 • Deelname bijeenkomst Nederland CO₂ Neutraal 4 juni 2020, digitaal
 • Deelname bijeenkomst Nederland CO₂ Neutraal 17 september 2020, digitaal
 • 2020: Aanschaf elektrische auto t.b.v. het pendelen tussen Alkmaar en Haarlem
 • Nederland CO2 neutraal 3 december 2020, digitaal
 • Klankbord bijeenkomst 26 januari, 2021 digitaal
 • Nederland CO2 neutraal 11 maart 2021, digitaal
 • Klankbord bijeenkomst 30 maart 2021, digitaal