Invalshoek B: Reductie

Wanneer Inzicht (invalshoek A) is verworven in energiestromen en emissies, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld (invalshoek B: Reductie), gecommuniceerd (invalshoek C: Transparantie) en gezocht naar initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector af daarbuiten (invalshoek D: Participatie).

Invalshoek B, kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.

3.B.1. CO₂ BELEIDSVERKLARING 2021

3.B.1 KWANTITATIEVE CO₂ REDUCTIEDOELSTELLINGEN

3.B.1 REFERENTIEJAAR EN DOELSTELLINGEN ENERGIEGEBRUIK

3.B.1 MAATREGELENLIJST SKAO 2019

3.B.1 MAATREGELENLIJST SKAO 2020