Verpakkingen en CO2

Timmerman-Alkmaar is zoals u weet betrokken bij het milieu, getuige het CO₂ certificaat. Onze verantwoording strekt zich echter niet alleen uit tot ons eigen bedrijf en wij streven ernaar onze leveranciers en afnemers te overtuigen dat een beter milieu begint bij onszelf.

Wij werken graag samen aan een beter milieu waarbij ook de verpakkingsmaterialen onder de loep worden genomen.

Het valt op dat sommige bedrijven heel erg ruim omspringen met de hoeveelheid verpakkingsmateriaal ten opzichte van het geleverde product, wij vragen dan ook eens kritisch te kijken naar hóe u uw producten of leveringen verpakt.

Ook de aard van het verpakkingsmateriaal is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling raakt, de beprijzing van plastic tasjes in de supermarkt is hiervan een voorbeeld.
Hierbij vragen wij u eens te kijken naar het gebruikte verpakkingsmateriaal; is dit (volledig) recyclabel of milieuvriendelijk, móet het bijvoorbeeld in plastic of kan het ook in karton? Moet de opvulling van een doos/verpakking van plastic/styrofoam zijn of kan dit met kartonschredder materiaal of bio chips worden verpakt als alternatief?

Teneinde de afvalberg te verkleinen, de hoeveelheid niet recyclable materiaal drastisch te verminderen en milieuvriendelijker te handelen, vragen wij u om uw medewerking.

Voorbeelden welke misschien het overwegen waard zijn:

Sizzle pack materiaal (karton schredder):

Chips van  maïs en aardappelzetmeel:

Recyclable kartonnen pallet, of gebruik houten pallets die meerdere malen bruikbaar zijn:

Op de websites van de diverse verpakkingsleveranciers staat een keur van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal dat mogelijk ook voor uw bedrijf goed toepasbaar kan zijn.

Wilt u meer weten? Neem vooral contact met ons op!