Verpakkingen en CO2

Timmerman-Alkmaar is zoals u weet betrokken bij het milieu, getuige het CO₂ certificaat. Onze verantwoording strekt zich echter niet alleen uit tot ons eigen bedrijf, maar wij streven ernaar onze leveranciers en afnemers te overtuigen dat een beter milieu begint bij onszelf.

Bij het samenwerken aan een beter milieu worden vanzelfsprekend ook de verpakkingsmaterialen onder de loep genomen.

Sinds de eerste versie van dit bericht over verpakkingen is door een aantal bedrijven een stap in de goede richting gezet, door het verpakkingsmateriaal te wijzigen van een milieu-onvriendelijk plastic naar milieuvriendelijk plastic (recyclable) of een ander materiaal zoals karton.

Echter, Timmerman-Alkmaar hecht er ook bijzonder veel waarde aan als de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in de toekomst wordt teruggebracht.

Het terugschroeven van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal heeft een aantal gunstige werkingen:
– De hoeveelheid te gebruiken grondstoffen neemt af;
– Per transport kunnen meer artikelen in één keer per m³ worden getransporteerd;
– Er is minder capaciteit nodig voor afvoer van restmateriaal;
– Het aantal voertuigbewegingen per hoeveelheid artikelen neemt af.

Bovenstaand zijn uiteraard slechts een aantal voordelen die allemaal bijdragen tot een reductie van CO₂.

Samen werken wij aan een klimaat neutraler Nederland.

Hierbij een voorbeeld van wat ongewenst is:
NB: C. A. de Groot is het recyclebedrijf, de hoeveelheid pallets is van slechts 2 leveranciers.