CO2 nieuws juli 2019

In ons laatste nieuwtje hadden we reeds aangegeven dat 6 juni D-day was voor de nieuwe certificering.
De audit is goed verlopen én we hebben onze doelstelling voor dit jaar – 2% reductie – gehaald.
Nieuw is ook dat onze vestiging in Haarlem in de audit betrokken is en onze “uitbreiding” is meteen meegenomen.
We streven ernaar om met beide vestigingen onze doelstellingen voor de toekomst te kunnen blijven uitbouwen en te kunnen werken aan een beter milieu.
 
Timmerman heeft tevens de verplichte rapportage voor de energiebesparing ingestuurd en is in afwachting van het resultaat.
 
Voor de rest … handel milieubewust en bespaar CO₂ waar dit mogelijk is.
 
Tot een volgend bericht!