CO2 en Corona

Alkmaar, 6-5-20

Timmerman-Alkmaar is zoals u weet betrokken bij het milieu, getuige het CO₂ certificaat. Onze verantwoording strekt zich echter niet alleen uit tot ons eigen bedrijf en wij streven ernaar onze leveranciers en afnemers te overtuigen dat een beter milieu begint bij ons zelf.

De Coronacrisis heeft behalve op het normale leven ook invloed op de werkzaamheden van Timmerman-Alkmaar én haar uitstoot van CO₂.

Er wordt nog steeds evenveel werk verricht, maar maatregelen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd om de uitstoot terug te dringen, zoals carpoolen, kunnen helaas momenteel niet plaatsvinden. Dit brengt helaas met zich mee dat op het gebied van de CO₂ uitstoot een toename zal plaatsvinden, er wordt immers méér gereden.

Timmerman streeft haar eigen CO₂ uitstoot nog steeds, uiteraard rekening houdend met de RIVM-richtlijnen, zo laag mogelijk te houden.

Ondanks de crisis blijft Timmerman-Alkmaar en Haarlem zich inspannen ook haar leveranciers en afnemers zo veel mogelijk te motiveren hun bijdrage op het gebied van CO₂ reductie te leveren.

Voorts hoopt Timmerman dat deze crisis zo snel mogelijk tot een aantal goed werkbare oplossingen kan worden gebracht, zodat een aantal CO₂ maatregelen, zoals het carpoolen, weer kunnen worden uitgevoerd.

Voor de rest geldt, houdt 1,5 m afstand, ook bij Timmerman en houdt u aan de overige RIVM-richtlijnen.