Wijziging privacyverklaring (GDPR / AVG)

Wij vinden uw privacy zeer belangrijk en daarom zijn we transparant over deze gegevens die we verzamelen, uw rechten in het beheren van deze informatie en hoe we deze gegevens gebruiken. In dit kader hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in onze privacyverklaring welke voldoet aan de AVG / GDPR wetgeving.

 

AVG-wetgeving

De wijzigingen zorgen ervoor dat we voldoen aan de hoge eisen die de wet Algemene Gegevensbescherming (AVG) stelt. Vanaf 25 mei gaat deze wet in en geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

 

Als u specifieke vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op via p.kamp@timmerman-alkmaar.nl